Εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Αυτόματος Εντοπισμός Κτιρίων σε Τρισδιάστατα Νέφη Σημείων.»   από τoν  κ. Χρήστο Κοντοστάθη, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α.   την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 μέσω της πλατφόρμας teams: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about...

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές» του ΠΜΣ, την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 19:00-21:00, θα δοθεί ομιλία από τον Dr. David Erwan (Postdoctoral Researcher, Scene Grammar Lab, Goethe University, Frankfurt ) με τίτλο: «Introduction to programming and modelling in R». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία μέσω του συνδέσμου...

Την Τετάρτη 12/2/2020 και ώρα 18:00 – 19:00 στο Εργαστήριο Γεωδαισίας-Τοπογραφίας θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ομιλία από τον κ. Λευτέρη Καραγιάννη (''MSc in Earth Oriented Space Science, Technology and Robotics) με θέμα: ''Cubesats, the guide to the future satellites''....