Εκδηλώσεις

Την Τετάρτη 12/2/2020 και ώρα 18:00 – 19:00 στο Εργαστήριο Γεωδαισίας-Τοπογραφίας θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ομιλία από τον κ. Λευτέρη Καραγιάννη (''MSc in Earth Oriented Space Science, Technology and Robotics) με θέμα: ''Cubesats, the guide to the future satellites''....

Την Πέμπτη 20/12/2018 ώρα 17:00 - 18:00 στο εργαστήριο Φωτογραμμετρίας θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Κωνσταντίνο Αμπλιανίτη (PhD in Computer Vision, συνιδρυτής της Volograms ltd) με θέμα: "Creative experiments in 6DoF VR/AR, Immersive Storytelling"....