Εκδηλώσεις

Την Πέμπτη 20/12/2018 ώρα 17:00 - 18:00 στο εργαστήριο Φωτογραμμετρίας θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Κωνσταντίνο Αμπλιανίτη (PhD in Computer Vision, συνιδρυτής της Volograms ltd) με θέμα: "Creative experiments in 6DoF VR/AR, Immersive Storytelling"....