ομιλία από τον PhD Κωνσταντίνο Αμπλιανίτη

ομιλία από τον PhD Κωνσταντίνο Αμπλιανίτη

Την Πέμπτη 20/12/2018 ώρα 17:00 – 18:00 στο εργαστήριο Φωτογραμμετρίας θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Κωνσταντίνο Αμπλιανίτη (PhD in Computer Vision, συνιδρυτής της Volograms ltd) με θέμα: “Creative experiments in 6DoF VR/AR, Immersive Storytelling”.