Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Χρήστου Κοντοστάθη

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Χρήστου Κοντοστάθη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο

«Αυτόματος Εντοπισμός Κτιρίων σε Τρισδιάστατα Νέφη Σημείων.»

 

από τoν  κ. Χρήστο Κοντοστάθη,

μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α.

 

την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00

μέσω της πλατφόρμας teams:

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams | Meeting options

 

 Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Β. Παγούνης

Καθηγητής