Ομιλία Dr. David Erwan

Ομιλία Dr. David Erwan

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές» του ΠΜΣ, την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 19:00-21:00, θα δοθεί ομιλία από τον Dr. David Erwan (Postdoctoral Researcher, Scene Grammar Lab, Goethe University, Frankfurt ) με τίτλο: «Introduction to programming and modelling in R».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία μέσω του συνδέσμου του μαθήματος στο MS Teams (παρακαλείστε όπως πραγματοποιήσετε εγγραφή στο μάθημα μια μέρα πριν την έναρξη της ομιλίας καθώς ο σύνδεσμος είναι κλειστός):
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed993871fa884e86bd53b8c44971a514%40thread.tacv2/conversations?groupId=09711b8e-c653-46b6-b52e-7b7961bb0ccb&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec