Ανακοινώσεις

Στο πλαίσιο του  εορτασμού  για την 45η επέτειο του Πολυτεχνείου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του ΠΜΣ " Γεωχωρικές Τεχνολογίες" στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη....

Ο κ. Μάριος Σγούρος αρίστευσε  κατά το πρώτο έτος φοίτησης στο ΠΜΣ "Γεωχωρικές Τεχνολογίες" (ακ. έτος 2017-2018) και θα είναι υπότροφος για το δεύτερο έτος των σπουδών του στο ΠΜΣ (ακ. έτος 2018-2019) [απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αρ. 16/05-10-2018]....

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ "Γεωχωρικές Τεχνολογίες" παρατείνεται η υποβολή δηλώσεων του νέου κύκλου του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι τις 12-10-18 ημέρα Παρασκευή. Για την προκήρυξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 πατήστε εδώ....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» (Geospatial Technologies) Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με αριθμό έγκρισης από ΥΠ.ΠΕ.Θ. 105323/Ζ1/26-06-2018 και με αριθμό πράξης Διοικούσας επιτροπής 8/10-05-2018 (ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59) και με τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες. Η απόφαση...