Ωρολόγιο Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020