Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωαννίδη

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωαννίδη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο

«Γεωματική και νέες τεχνολογίες για τις γεωχωρικές επιστήμες. Η περίπτωση του Οινοποιείου Μάρκο.»

από τoν  κ. Νικόλαο Ιωαννίδη,

μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α.

την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00

στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γεωδαισίας  – Τοπογραφίας του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ 

(Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω, Κτίριο Κ10, 1ος όροφος).

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Β. Παγούνης

Καθηγητής