Χορήγηση Υποτροφίας

Χορήγηση Υποτροφίας

Ο κ. Κωνσταντίνος Βλαμίδης αρίστευσε  κατά το πρώτο έτος φοίτησης στο ΠΜΣ “Γεωχωρικές Τεχνολογίες” (ακ. έτος 2018-2019) και θα είναι υπότροφος για το δεύτερο έτος των σπουδών του στο ΠΜΣ (ακ. έτος 2019-2020) [απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αρ. 17/22-10-2018].