Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κ. Χανόπουλου

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κ. Χανόπουλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο

«Συνδυασμένη Επεξεργασία Δεδομένων GNSS/INS με Έμφαση σε Αερομεταφερόμενα Συστήματα»

 

από τoν  κ. Ιωσήφ – Χρυσόστομο Χανόπουλο,

μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α.

 

την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00

στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γεωδαισίας – Τοπογραφίας του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ 

(Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω, Κτίριο Κ10, 1ος όροφος).

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Β. Παγούνης

Καθηγητής