ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 21/10/19 ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 21/10/19 ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Γεωχωρικές Τεχνολογίες» (Geospatial Technologies)

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ: 3307/Β΄/10-08-2018) με τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες.

Οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα είναι μέχρι και 21 Οκτωβρίου 2019.

 

Δείτε την προκήρυξηΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Δείτε : Αίτηση Υποψηφιότητας
Δείτε :  Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης

 

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Υπ’ όψιν: Κας Ευδοκίας Καμπούρογλου

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 1)

Τηλ.: 210 5385885