Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» (Geospatial Technologies) Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ: 3307/Β΄/10-08-2018) με τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες. Οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα...

Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος "Χωρική Στατιστική" θα γίνει παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των εργασιών των φοιτητών (προφορική εξέταση) στις 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00. Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των εργασιών η Κυριακή 19/07/20.   Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των άρθρων η 24/07/20.  ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο «Αυτόματος Εντοπισμός Κτιρίων σε Τρισδιάστατα Νέφη Σημείων.»   από τoν  κ. Χρήστο Κοντοστάθη, μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α.   την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 μέσω της πλατφόρμας teams: Join Microsoft Teams Meeting Learn more about...

Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος "Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές" θα γίνει παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των εργασιών των φοιτητών  στις 29/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 - 21:00. Λόγω της παραπάνω παρουσιάσης τα μαθήματα "Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές" στις 16-06-20 και 23-06-2020 δεν θα πραγματοποιηθούν. ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» (Geospatial Technologies) Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ: 3307/Β΄/10-08-2018) με τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες. Οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα...

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές» του ΠΜΣ, την Τρίτη 30/06/2020 και ώρα 19:00-21:00, θα δοθεί ομιλία από τον Dr. David Erwan (Postdoctoral Researcher, Scene Grammar Lab, Goethe University, Frankfurt ) με τίτλο: «Introduction to programming and modelling in R». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία μέσω του συνδέσμου...