Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής της Σοφίας Δρούγκα