Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής του Βασακάκη Χρυσοβαλάντη – Ιωάννη