Λάζαρος Γραμματικόπουλος

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

lazaros@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385343, +30 210-5385366

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΔΕ: 13:00 - 15:00 ΤΡ: 13:00 - 15:00, 17:00-19:00 ΤΕ: 13:00 - 15:00

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών

 

Λάζαρος Γραμματικόπουλος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ
Επίκουρος Καθηγητής


Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών
  • Επεξεργασία και Οπτικοποίηση  3Dδεδομένων
  • Mobile Mapping & UAV

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας
– Συνδυασμός Φωτογραμμετρίας και τριδιάστατων σαρωτών
– Εξαγωγή γεωμετρικής πληροφορίας από μεμονωμένες
μη βαθμονομημένες εικόνες
– Αυτόματη πολυεικονική απόδοση φωτοϋφής σε τριδιάστατα μοντέλα
– Αεροτριγωνισμοί με GPS – INS
– Όραση Υπολογιστών
– Εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο 

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Λάζαρος Γραμματικόπουλος