Βασίλειος Παγούνης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

pagounis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385820

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΤΡ: 09:00 - 16:00  TE: 10:00 - 15:00  ΠΕ: 09:00 - 16:00  ΠΑ: 10:00 - 15:00

Βασίλειος Παγούνης 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Διδάκτωρ Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Καθηγητής

 

Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και την Τοπογραφία
  • Τεκμηρίωση Μνημείων και Συνόλων

 

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– 
Γεωδαιτικός δορυφορικός εντοπισμός
– Φυσική Γεωδαισία
– Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς
– Συλλογή και επεξεργασία 3D δεδομένων με laser scanner και 3D ανα­πα­ράστα­ση και μοντελοποίηση τους 

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Βασίλειος Παγούνης