Βασίλειος Ανδριτσάνος

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vdandrit@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385819

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/vdandrit/

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

TE: 12:00 - 15:00 ΠΑ: 08:30 - 11:00

Βασίλειος Δ. Ανδριτσάνος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Διδάκτωρ Μηχανικός ΑΠΘ
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Εφαρμογές Ανάλυσης Σήματος στη Γεωδαισία
  • Υψομετρία & GNSS

 

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Μοντελοποίηση πεδίου βαρύτητας και γεωειδούς
– Μέθοδοι συνδυασμού ετερογενών δεδομένων
– Δορυφορική γεωδαισία
– Ενοποίηση γεωδαιτικών συστημάτων αναφοράς

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Βασίλειος Ανδριτσάνος