Πολυξένη Ηλιοπούλου

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

piliop@teiath.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385388

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Πολυξένη Ηλιοπούλου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ. Πολυτεχνείο 
MSc. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Διδάκτωρ  Γεωγραφίας, The Pennsylvania State University ΗΠΑ 
Καθηγήτρια

 

Διδασκαλία  στο Π.Μ.Σ.

  • Χωρική Στατιστική

 

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας

o Ποσοτικές μέθοδοι στη Γεωγραφία

o Χωρική Ανάλυση & GIS – Χωρική στατιστική

o Γεωγραφική Ανάλυση Αξιών Ακινήτων

o Περιφερειακή Πολιτική – Αγροτική Ανάπτυξη

o Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Πολυξένη Ηλιοπούλου