Νικόλαος Μερλέμης

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

merlemis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385330

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΤΡ: 12:00 – 14:00, ΠΕ: 14:00 – 16:00

Νικόλαος Μερλέμης
Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Ατομική & Μοριακή Φυσική) Πανεπιστημίου Κρήτης
Διδάκτωρ Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής

 

Διδασκαλία στο ΠΜΣ

  • Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και την Τοπογραφία

 

Περιοχές ερευνητικής δραστηριότητας

– Διφωτονική φασματοσκοπία (two-photon Laser Spectroscopy) – οπτική φασματοσκοπία laser – LIF (Laser Induced Fluorescence)
– Διφωτονική διέγερση ατομικών συστημάτων, μελέτη μη γραμμικών οπτικών φαινομένων και παραγωγή ακτινοβολίας με μίξη κυμάτων
– Φαινόμενα Ηλεκτρομαγνητικά Επαγόμενης Διαφάνειας (EIT) και ενίσχυση χωρίς αντιστροφή πληθυσμών (AWI)
– Δημιουργία πηγών φωτός στις φασματικές περιοχές VUV (100-200 nm) και ΕUV (κάτω από 100 nm)
– Φωτοαποδόμηση με laser (Laser Ablation)
– Εκπαιδευτικές πειραματικές διατάξεις Φυσικής & Οπτικής
– Εφαρμογές των laser και της οπτικής στις Γεωχωρικές Τεχνολογίες

 

Βιογραφικό σημείωμα Δρ. Νικόλαου Μερλέμη