Μιχαήλ Γιαννίου

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mgianniou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385297

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/mgianniou/index.htm

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΔΕ:  13:00 - 14:00  ΠΑ: 16:00 - 17:00

Μιχαήλ Ι. Γιαννίου 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ 
Διδάκτωρ Μηχανικός Πολυτεχνείου Darmstadt Γερμανίας 
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Τεχνολογίες GNSS και Πλοήγηση  
  • Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και την Τοπογραφία

 

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Γεωδαιτικός δορυφορικός εντοπισμός
– Δίκτυα μόνιμων σταθμών αναφοράς GNSS
– Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς
– Παρακολούθηση τεκτονικών κινήσεων με GNSS 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Μιχαήλ Γιαννίου