Ιωάννης Κιουσόπουλος

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kionas@teiath.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385854

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΔΕ: 13:00 - 14:15 ΤΡ: 13:00 - 14:15 (ΤΕ: 13:00 - 14:15)

Ιωάννης Κιουσόπουλος
Περιφερειολόγος & Οικονομολόγος,   PhD,   Πάντειο Παν.
Χωροτάκτης-Περιφερειολόγος,   MSc,   Πάντειο Παν.
Αρχιτέκτων,   Διπλ. Μηχ.,   ΕΜΠ
Αγρονόμος & Τοπογράφος,   Διπλ. Μηχ.,   ΕΜΠ
Καθηγητής, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Project Management
  • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιου Χώρου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Χωροταξική & Περιφερειακή Πολιτική
– Χωρική Ανάλυση – Γεω-χωρική Πληροφορία – Δείκτες & Αλγόριθμοι
– Παράκτιες Περιοχές
– Τουριστική Ανάπτυξη
– Χρήσεις/Καλύψεις Γης & οι Μεταβολές τους
– Δίκτυα Οικισμών – Δημογραφικές Τάσεις
– Βιώσιμες Πόλεις – Πολεοδομικές Λειτουργίες 

 

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννης Κιουσόπουλος