Εμμανουήλ Οικονόμου

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

eoikonomou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385360

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΤΡ: 13:00 - 14:00

Εμμανουήλ Οικονόμου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Southampton Αγγλίας
Επίκουρος Καθηγητής

Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Τηλεπισκόπηση

 

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– 
Τηλεπισκόπηση
– Παράκτιες αποτυπώσεις – Υδρογραφία  – Φυσική Ωκεανογραφία
– Εφαρμογές τοπογραφικών μεθόδων σε μελέτες αλλαγής κλίματος και ενέργειας

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Εμμανουήλ Οικονόμου