Έλλη Πέτσα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

petsa@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385839, fax: 210-5385343

Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Όρασης Υπολογιστών

 

Έλλη (Ελένη) Πέτσα 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 
Διδάκτωρ Μηχανικός ΕΜΠ 
Καθηγήτρια

 

Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών
  • Επεξεργασία και Οπτικοποίηση  3Dδεδομένων
  • Mobile Mapping and UAV

 

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Φωτογραμμετρία
– Επεξεργασία Εικόνας  
– Όραση Υπολογιστών 
– Οπτικοποίηση και Παραγωγή Εικονιστικών Προϊόντων 
– Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ελένη Πέτσα