Δήμος Πανταζής

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dnpantaz@otenet.gr

Τηλέφωνο

+30 210 5385332

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/dnpantazis/

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

Τρίτη : 09:00 - 13:00 Τετάρτη : 12:00 - 13:00  Πέμπτη: 09:00 -13:00

Δήμος Ν. Πανταζής 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Διδάκτορας (Dr.) Πανεπιστημίου Λιέγης, Βέλγιo
M.Sc. Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Λωζάνη (EPFL- Ecole Polytechnique 
Federale de Lausanne), Ελβετίας
Απόφοιτος IDHEAP (Institut de hautes Etudes en Administration Publique – 
Τομέας Συστημάτων Πληροφοριών και Bάσεων Δεδομένων) – Λωζάνη, Ελβετία
Απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας 

Καθηγητής 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Χαρτογραφίας & Βάσεων Χωρικών Δεδομένων 
Ιδρυτής &  Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας S.O.C.R.A.T.E.S.(Society for Organizations Cartography Remote Sensing and Applications using Technology on Earth and Space) 

Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Χωρικών Πληροφοριών

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– Χαρτογραφία (ψηφιακή, μαθηματική, δορυφορική, web mapping)
– Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ανάλυση, σχεδιασμός, 
εγκατάσταση, εφαρμογές)
– Βάσεις Χωρικών Δεδομένων (σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, 
αξιολόγηση, ενημέρωση, CASE – tools, μεταδεδομένα, 
εθνικές και διεθνείς υποδομές χωρικών πληροφοριών)
– E-learning και μέθοδοι δια βίου μάθησης στο χώρο της Γεωπληροφορικής 

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Δήμος Πανταζής