Ανδρέας Τσάτσαρης

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

atsats@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385388

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΔΕ: 13:15-15:00  ΤΡ: 11:00 - 13:00 ΠΕ: 11:00 - 13:00 (Εναλλακτικά)

Ανδρέας Τσάτσαρης
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, ΕΜΠ
Διδάκτωρ Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ
Καθηγητής

 

Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Μεθοδολογίες Γεωχωρικής Ανάλυσης
  • Κτηματολόγιο

 

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας 
– Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χαρτογραφία
– Ιατρική Γεωγραφία, Περιβαλλοντική Επιδημιολογία, Χωρική Επιδημιολογία, και Γεωγραφική Επιτήρηση Ασθενειών
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Υγεία
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στην Αρχαιολογία 
– Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Πρωτογενή Τομέα Παραγωγής

Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ανδρέας Τσάτσαρης