Αναστάσιος Κεσίδης

qode interactive strata
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

akesidis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210-5385316

Διεύθυνση Γραφείου

Αγ. Σπυρίδωνα, 12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Ώρες Γραφείου

ΤΡ: 14:00 - 16:00 ΤΕ: 18:00 - 19:00 ΠΕ: 19:00 - 20:00

Αναστάσιος Λ. Κεσίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΔΠΘ
Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ΔΠΘ
Αναπληρωτής Καθηγητής


Διδασκαλία στο Π.Μ.Σ.

  • Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Περιοχές επιστημονικής – ερευνητικής δραστηριότητας
– 
Ψηφιακή Επεξεργασία εικόνας
– Αναγνώριση προτύπων
– Όραση υπολογιστών
– Υπολογιστική τομογραφία
– Ψηφιακή υδατογράφηση εικόνων 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αναστάσιος Κεσίδης