Τηλεπισκόπηση

Κωδικός Μαθήματος:

GSTB2

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP171/


Καθηγητές Μαθήματος

Εμμανουήλ Οικονόμου

Tηλεπισκόπηση

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

5

Τυπικό Εξάμηνο

2ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Ε. Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η γνώση των εννοιών της τηλεπισκόπησης και της θεωρίας της ακτινοβολίας καθώς και η εφαρμογή και διαχείριση των χωρικών δεδομένων που συλλέγονται από αισθητήρες τηλεπισκόπησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώση σε μια σειρά συστημάτων δορυφορικών και μή αισθητήρων καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών τηλεπισκόπησης. Το μάθημα θα παρέχει τις δεξιότητες για την επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων εικόνας, την ταξινόμηση και την παρεμβολή τους μέσω χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού και σε διάφορες εφαρμογές γεωχωρικών τεχνολογιών.

 

Περίγραμμα μαθήματος

Φυσικές έννοιες της Τηλεπισκόπησης και αρχές Ηλεκτρο-Μαγνητικής θεωρίας. Πλατφόρμες Τηλεπισκόπησης, κίνηση δορυφόρων και προγράμματα παρακολούθησης της Γης. Πολυφασματικές εικόνες στο ορατό-υπέρυθρο  και θερμικό μήκος κύματος.  Συστήματα ραντάρ. Μέθοδοι προ-επεξεργασίας και βελτίωσης εικόνας. Χωρικοί μετασχηματισμοί εικόνας, κύριες συνιστώσες, δείκτες βλάστησης. Μέθοδοι επιβλεπόμενης και μη ταξινόμησης εικόνας. Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ιστοσελίδες και εύρεση δορυφορικών δεδομένων, λογισμικά τηλεπισκόπησης. Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης σε γεωχωρικές τεχνολογίες (Περιβαλλοντική διαχείριση και Γεωεπιστήμες).