Τεκμηρίωση Μνημείων και Συνόλων

Κωδικός Μαθήματος:

GSTC4

Εξάμηνο:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

15

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/GST173/


Καθηγητές Μαθήματος

Βασίλειος Παγούνης

Τεκμηρίωση Μνημείων και Συνόλων        

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό με Εργασία

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

15

Τυπικό Εξάμηνο

3o – Υποχρεωτικό Επιλογής

Συντονιστής Διδάσκων

Β. Παγούνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι,στο πλαίσιο εξαμηνιαίου θέματος, ο συνδυασμός επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής που αφορούν την Γεωδαισία, την Φωτογραμμετρία, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και την Πληροφορική για την τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη μνημείων και συνόλων πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Περιεχόμενο

Γεωδαιτικές μετρήσεις ακριβείας, τρισδιάστατεςαποτυπώσεις για την τεκμηρίωση μνημείων και συνόλων. Κλίμακες σχεδίασης και ακρίβειες. Τελικά προϊόντα αποτυπώσεων μνημείων, κατόψεις, όψεις, τομές, Σχεδιασμός Φωτογραμμετρικών Λήψεων. Πλατφόρμες UAV. Επεξεργασία μετρήσεων και αυτοματισμοί, 3Δ ανακατασκευή. Οπτικοποίση. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Συντήρηση Βάσεων Αρχαιο-χωρικών Δεδομένων.Εξειδικευμένες επεξεργασίες τεκμηρίωσης σε περιβάλλοντα Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.