Τεχνολογίες GNSS και Πλοήγηση

Κωδικός Μαθήματος:

GSTA5

Semester:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP164/Καθηγητές Μαθήματος

Μιχαήλ Γιαννίου

Τεχνολογίες GNSS και πλοήγηση

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τυπικό Εξάμηνο

1ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Μ. Γιαννίου, Αναπληρωτής Καθηγητής  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές βασικές αλλά και πιο προχωρημένες γνώσεις στο αντικείμενο του δορυφορικού εντοπισμού με GPS και γενικότερα GNSS. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις τεχνικές προσδιορισμού θέ­­σης σε κινηματικό περιβάλλον και σε τεχνικές πλοήγησης σε ξηρά, αέρα και θάλασσα. Οι παραπάνω γνώσεις παρουσιάζονται υπό το πρίσμα των σύγχρονων εφαρμογών τους με έμφαση στις κινηματικές μεθόδους συλλογής γεωχωρικών δεδομένων. Στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να αξιοποιούν με επιτυχία τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες δορυφορικού εντοπισμού τόσο για τον προσδιορισμό θέσης (γεωδαιτικές-τοπογραφικές εφαρμογές) όσο για την υποστήριξη κινηματικών εφαρμογών γεωματικής σε ξηρά, θάλασσα και από αέρος.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

Βασικές έννοιες δορυφορικού εντοπισμού και πλοήγησης (αρχές λειτουργίας, κίνηση των δορυφόρων, διαταραγμένη τροχιά, πηγές σφαλμάτων, τεχνολογίες δεκτών), παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, COMPASS), συστήματα αναφοράς συντεταγμένων στο δορυφορικό εντοπισμό (WGS84, ITRS, ETRS89, HTRS07), αυτόνομος εντοπισμός, DGPS, SBAS: συστήματα εκπομπής διορθωτικών σημάτων μέσω δορυφόρου, γεωδαιτικός εντοπισμός, είδη και δυνατότητες δεκτών, αλγόριθμοι επίλυσης ασαφειών φάσης, multi-GNSS, κινηματικές τεχνικές μετρήσεων και επεξεργασίας, δίκτυα μόνιμων σταθμών GNSS, δικτυακές τεχνικές (VRS-Εικονικός σταθμός αναφοράς, MAC, FKP), το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού HEPOS, μετασχηματισμός συντεταγμένων μεταξύ HTRS07 και ΕΓΣΑ87, προσδιορισμός ορθομετρικών υψομέτρων μέσω δικτύου GNSS, σωστές πρακτικές στη χρήση γεωδαιτικών τεχνικών GNSS. Βασικές έννοιες και συστήματα πλοήγησης (γυροσκοπικές πυξίδες, αδρανειακά συστήματα, MEMS, δορυφορικά συστήματα). Συνδυαστική χρήση συστημάτων πλο­ή­γησης (GPS/INS), Φίλτρο Kalman, πλοήγηση UAVs, τεχνικές indoor/underwater navigation.