Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και την Τοπογραφία

Κωδικός Μαθήματος:

GSTB4

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP168/


Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και την Τοπογραφία

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

5

Τυπικό Εξάμηνο

2o – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Β. Παγούνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητέςναέρθουν σε επαφή με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις γεωδαιτικές μελέτες, τις δυνατότητες των οποίων μαθαίνουν να αξιοποιούν στο πλαίσιο σύνθετων γεωδαιτικών – τοπογραφικών εργασιών. Τέλος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις εξειδικευμένες γεωδαιτικές και τοπογραφικές εργασίες και υπολογισμούς που απαιτούνται στη μελέτη, κατασκευή και παρακολούθηση τεχνικών έργων, στις βιομηχανικές εφαρμογές, στις αποτυπώσεις υπόγειων έργων και άλλων γεωδαιτικών μελετών.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Μετρήσεις ακριβείας στη γεωδαισία, τρισδιάστατες αποτυπώσεις, monitoring of constructions and hazards, Total stations (robotic, image station, multi stations), Laser tracker systems, Laser scanners, βυθόμετρα, Βαθμονομήσεις επίγειων γεωδαιτικών αισθητήρων, Συστήματα ελέγχου (κατασκευές- εργοτάξια, machine control), Δορυφορικά συστήματα laser (Satellite Laser Ranging, Lunar Laser Ranging), Συστήματα συμβολομετρίας μεγάλης βάσης (VLBI), Βαρυτήμετρα (σχετική, απόλυτη μέτρηση), Δορυφορικά βαθμιδόμετρα, Σύγχρονοι γεωδαιτικοί δορυφόροι (CHAMP, GRACE, GOCE), Δορυφορική αλτιμετρία – Σύγχρονοι Αλτιμετρικοί δορυφόροι (JASON-2, Sentinel, SARAL, HY2).