Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Κωδικός Μαθήματος:

GSTA1

Εξάμηνο:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP162/


Καθηγητές Μαθήματος

Αναστάσιος Κεσίδης

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τυπικό Εξάμηνο

1ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Αναστάσιος Κεσίδης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση διαφόρων μεθοδολογιών που αφορούν την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας καθώς και των πρακτικών εφαρμογών τους. Στα πλαίσια αυτά θα αναπτυχθούν εφαρμογές των μεθόδων αυτών με σκοπό την επίλυση προβλημάτων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν ο φοιτητές το θεωρητικό πλαίσιο των μεθόδων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας καθώς και των εφαρμογών τους. Για τον λόγο αυτό, θα δοθεί  έμφαση στην πρακτική υλοποίηση των θεωρητικών εργαλείων ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση τους σε διάφορα προβλήματα που αφορούν την ανάλυση και επεξεργασία ψηφιακών εικόνων καθώς και στην κατάλληλη ερμηνεία και αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

 

Περίγραμμα μαθήματος

Βασικές έννοιες. Αναπαράσταση και είδη εικόνων. Ψηφιοποίηση εικόνας. Βασικές αρχές ψηφιακών εικόνων. Αριθμητικές και λογικές πράξεις. Σημειακοί μετασχηματισμοί. Ισοστάθμιση ιστογράμματος και τεχνικές κατωφλίωσης. Δυσδιάστατα φίλτρα και μετασχηματισμοί. Ανίχνευση γραμμών, ακμών περιγραμμάτων και περιοχών. Μαθηματική μορφολογία. Τμηματοποίηση εικόνας. Ανάλυση εικόνας, εξαγωγή χαρακτηριστικών, χρώματος και υφής, σημείων ενδιαφέροντος. Κωδικοποίηση και συμπίεση εικόνας. Τεχνικές αναγνώρισης προτύπων σε ψηφιακές εικόνες.