Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές

Κωδικός Μαθήματος:

GSTB6

Εξάμηνο:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5


Καθηγητές Μαθήματος

Βασίλειος Κρασανάκης

Προγραμματισμός και γεωχωρικές εφαρμογές

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

5

Τυπικό Εξάμηνο

2ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Βασίλειος Κρασανάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση μεθοδολογιών και προγραμματιστικών τεχνικών που αφορούν την ανάπτυξη γεωχωρικών εφαρμογών είτε σαν αυτόνομος εφαρμογές λογισμικού είτε σε συνδυασμό με ήδη καθιερωμένα λογισμικά συστήματα GIS. Στα πλαίσια αυτά θα αναπτυχθούν εφαρμογές των μεθόδων αυτών με σκοπό την επίλυση απλών όσο και σύνθετων προβλημάτων γεωχωρικής τεχνολογίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση και την γνώση προγραμματιστικών τεχνικών που σχετίζονται με την δημιουργία λογισμικού γεωχωρικών εφαρμογών όπως επίσης και την ανάπτυξη λειτουργικών διεπαφών με σύγχρονες GIS εφαρμογές .

 

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή στις προγραμματιστικές μεθόδους και τις εφαρμογές τους σε ευρύτερα προβλήματα γεωχωρικής τεχνολογίας. Αλγόριθμοι γεωεπεξεργασίας για διανυσματικά (vector) και πλεγματικά (raster) γεωχωρικά δεδομένα. Μέθοδοι αυτοματοποίησης ροής εργασιών σε περιβάλλον GIS. Μορφότυποι αρχείων (file formats) για την μοντελοποίηση γεωγραφικών δεδομένων μέσω διανυσματικών & πλεγματικών δομών και αλγόριθμοι συμπίεσης πλεγματικών δεδομένων. Μεταβλητές, πίνακες, δομές ελέγχου, αντικείμενα και κλάσεις, vector & raster δομές δεδομένων, χωρικοί αλγόριθμοι και χωρικές τεχνικές δεικτοδότησης και αναζήτησης. Βασικές αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Δημιουργία προγραμματιστικών προσθέτων (add-ons) για σύγχρονα λογισμικά GIS. Διαδικτυακοί χάρτες και γεωχωρικές υπηρεσίες διαδικτύου. Προγραμματισμός αλγορίθμων γεωχωρικής επεξεργασίας σε περιβάλλον διαδικτυακού Σ.Γ.Π. (Web-GIS).