Μεθοδολογίες Γεωχωρικής Ανάλυσης

Κωδικός Μαθήματος:

GSTA3

Εξάμηνο:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP160/


Καθηγητές Μαθήματος

Ανδρέας Τσάτσαρης

Μεθοδολογίες Γεωχωρικής Ανάλυσης

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τυπικό Εξάμηνο

1ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Ανδρέας Τσάτσαρης, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και Στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των απαραίτητων μεθοδολογιών γεωχωρικής ανάλυσης και των εφαρμογών της σε συνεχή και ασυνεχή μοντέλα χωρικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου των μεθοδολογιών της γεωχωρικής ανάλυσης και η εφαρμογή τους κάτω από το περιβάλλον των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να δομούν με κατάλληλο τρόπο τα γεωχωρικά δεδομένα και να διερευνούν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των αναλύσεών τους.

 

Περιεχόμενα:

Εισαγωγή και ορολογία, Το εννοιολογικό πλαίσιο της Γεωχωρικής Ανάλυσης, Το μεθοδολογικό πλαίσιο της Γεωχωρικής Ανάλυσης, Δόμηση δεδομένων για τη Γεωχωρική Ανάλυση, Υπολογιστικές μέθοδοι και μοντέλα Γεωχωρικής Ανάλυσης, Διερεύνηση δεδομένων και αναφορά στη Χωρική Στατιστική, Τα δεδομένα μεγάλου όγκου (BigData) και η διαχείρισή τους.