Κτηματολόγιο

Κωδικός Μαθήματος:

GSTC6

Semester:

Γ’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Επιλογής Υποχρεωτικό ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

15Καθηγητές Μαθήματος

Ανδρέας Τσάτσαρης

Κτηματολόγιο

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό με Εργασία

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

15

Τυπικό Εξάμηνο

3ο– Υποχρεωτικό Επιλογής

Συντονιστής Διδάσκων

Ανδρέας Τσάτσαρης, Αναπλ.  Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι στο πλαίσιο εξαμηνιαίου θέματος,η εμβάθυνση των γνώσεων στις μεθόδουςκαι τις τεχνολογίες που διέπουν ένα σύγχρονο κτηματολόγιοκαι συνθέτουν το απαραίτητο πληροφοριακό υπόβαθρο για ένα ορθολογικό και βιώσιμο αναπτυξιακό εργαλείο πολιτικής και σχεδιασμού, σε εθνικό, περιφερειακό, χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο, καθώς και σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συναρτώνται με τα ακίνητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης.

 

Περιεχόμενο

Εξέλιξη των συστημάτων διαχείρισης της γης: Εννοιολογική και τεχνολογική προσέγγιση, Κτηματολόγια και Μητρώα στην Ελλάδα, Η διαχείριση της γης ως στρατηγική μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, Γεωχωρική Τεχνολογία και Κτηματολόγιο: Συλλογή, διαχείριση, μοντελοποίηση και οπτική αναπαράσταση 2Dκαι 3D κτηματολογικών δεδομένων, Τρισδιάστατος αστικός χωρικός σχεδιασμός και ολοκλήρωση της Κτηματολογικής πληροφορίας σε Σύστημα Πληροφοριών Γης, Αξιοποίηση της κτηματολογικής πληροφορίας καιδιασύνδεσή της με άλλα διαχειριστικά συστήματα στατιστικής και χωρικής πληροφορίας, με έμφαση στον προσδιορισμό αξιών ακινήτων.