Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος:

GSTA2

Semester:

Α’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/GST161/Φωτογραμμετρία και Όραση Υπολογιστών

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τυπικό Εξάμηνο

1ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Ε. Πέτσα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Λ. Γραμματικόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο εφαρμογών, σε όλες τις επιμέρους διαδικασίες και μεθόδους που επιτρέπουν την πλήρως αυτοματοποιημένη ανακατασκευή 3Δ αντικειμένων από εικόνες, υπό το πρίσμα της επιστήμης της Φωτογραμμετρίας αλλά και της Όρασης Υπολογιστών. Παράλληλα οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούνμε τις τεχνολογίες αιχμής που αξιοποιεί σήμερα η Φωτογραμμετρία για την συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων.

 

Περίγραμμα μαθήματος

Χαρακτηριστικά σημεία και περιγραφείς (descriptors) – ανίχνευση και συνταύτιση, Όραση Υπολογιστών και Φωτογραμμετρία (DLT, επιπολικός πίνακας, δεσμευμένος επιπολικός πίνακας), στατιστικά μοντέλα, RANSAC, Αραιή και πυκνή συνταύτιση δύο ή περισσότερων εικόνων, Σύγχρονες πλατφόρμες συλλογής δεδομένων (UAV, ΜobileΜapping), Ειδικές περιπτώσεις φωτοτριγωνισμών (μέθοδος δέσμης με αυτοβαθμονόμηση, GPS/INS, πρόσθετες δεσμεύσεις/παράμετροι), Σύγχρονες προδιαγραφές φωτογραμμετρικών δεδομένων (ISPRS), Δημιουργία αληθούς ορθοφωτογραφίαςκαι άλλων προβολών τρισδιάστατων αντικειμένων.