Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3D Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος:

GSTB1

Semester:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/GST163/Επεξεργασία και Οπτικοποίηση 3D δεδομένων

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

5

Τυπικό Εξάμηνο

2ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Λ. Γραμματικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Ε. Πέτσα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Το μάθημα αναφέρεται στις επικρατέστερες μεθόδους/τεχνικές για την ανάκτηση 3D πληροφορίας του χώρου (Φωτογραμμετρία, σαρωτές Laser, οπτικοί σαρωτές) και εστιάζει κυρίως στην μετέπειτα επεξεργασία και διαχείριση των 3D δεδομένων καθώς και στην απόδοση φωτογραφικής υφής σε αυτά. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία κατά το δυνατόν γεωμετρικά ακριβέστερων και οπτικά πιστότερων αναπαραστάσεων του 3Dχώρου.

 

Περίγραμμα μαθήματος

Μορφές 3D δεδομένων (pointcloud, 3dmesh, surfaces, NURBS, Solids), Τρισδιάστατη αλληλοαναφορά 3D νεφών σημείων (ICPregistrationκτλ.),  Επεξεργασία 3D δεδομένων (smoothing, holefilling, relaxing, segme­ntation, classification, objectrecognition), Φωτογραμμετρικοί αισθητήρες τριγωνισμού (Structured Light Scanners, Laser-lineScanner, Kinect), Σαρωτές laser, Οπτικοί Σαρωτές, Συνδυασμός Φωτογραμμετρίας και σαρωτών laser, Αληθής Ορθοφωτογραφία, Απόδοση υφής σε 3D μοντέλα και σε προβολές τους (texturemapping, texture atlas, ortho- and true ortho-photos, perspective views), 3D μοντέλα πόλεων με level of detail (LOD), 3D mobile mapping (laser-based and image-based). 3D Printing.