Χωρική Στατιστική

Κωδικός Μαθήματος:

GSTB3

Semester:

Β’ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TOP166/Καθηγητές Μαθήματος

Πολυξένη Ηλιοπούλου

Χωρική Στατιστική

Τύπος Μαθήματος

Θεωρητικό

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας

2

Πιστωτικές Μονάδες

5

Τυπικό Εξάμηνο

2ο – Υποχρεωτικό

Συντονιστής Διδάσκων

Π. Ηλιοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

 

Σκοπός και στόχος του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση μεθόδων στατιστικής οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση, την ερμηνεία και τη μοντελοποίηση χωρικών δεδομένων. Οι εφαρμογές πραγματοποιούνται με λογισμικά GIS και στατιστικής ανάλυσης. Περιλαμβάνονται:

  • τεχνικές δειγματοληπτικής συλλογής χωρικών δεδομένων
  • μέθοδοι εξερεύνησης σημειακών χωρικών προτύπων και ανάλυσης χωρικών διαδικασιών
  • μέθοδοι ανάλυσης εξαρτημένων χωρικών δεδομένων σε σημεία και πολύγωνα
  • πολυμεταβλητές μέθοδοι ανάλυσης

 

Στόχος του μαθήματος είναι:

  1. η κατανόηση των βασικών εννοιών της χωρικής στατιστικής
  2. η εφαρμογή μεθόδων χωρικής στατιστικής σε γεωγραφικές βάσεις δεδομένων
  3. η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της χωρικής στατιστικής ανάλυσης

 

Περίγραμμα μαθήματος

Χωρική δειγματοληψία (τυχαία, συστηματική, στρωματοποιημένη), εξερεύνηση χωρικών προτύπων, ανάλυση σημειακών χωρικών προτύπων (point pattern analysis), γεωστατιστικοί δείκτες, εντοπισμός συστάδων (clusters) στον γεωγραφικό χώρο, ανάλυση χωρικών δεδομένων σε σημεία και πολύγωνα, μέτρηση χωρικής αυτοσυσχέτισης, ανάλυση τάσης επιφάνειας (trend surface analysis), μοντέλα χωρικής παλινδρόμησης, ειδικά μοντέλα παλινδρόμησης, ταξινόμηση χωρικών δεδομένων (ανάλυση συστάδων, διακριτική ανάλυση).