ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Γεωχωρικές Τεχνολογίες» (Geospatial Technologies)

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ: 3307/Β΄/10-08-2018) με τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες.

Οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 15η Ιουνίου μέχρι και 15η Σεπτεμβρίου 2021.

 

Δείτε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Δείτε : Αίτηση Υποψηφιότητας
Δείτε :  Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης