ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Γεωχωρικές Τεχνολογίες» (Geospatial Technologies)

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με αριθμό έγκρισης από ΥΠ.ΠΕ.Θ. 105323/Ζ1/26-06-2018 και με αριθμό πράξης Διοικούσας επιτροπής 8/10-05-2018 (ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59) και με τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες. Η απόφαση της επανίδρυσής του έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του νέου κύκλου του ΠΜΣ “Γεωχωρικές Τεχνολογίες” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα είναι από 03/09/18 έως 28/09/18

 

Δείτε την προκήρυξηΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Δείτε : Αίτηση Υποψηφιότητας
Δείτε :  Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης

 

Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών:

Ο φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Υπ’ όψιν: Κας Ευδοκίας Καμπούρογλου

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 1)

 

ή υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Υπ’ όψιν: Κας Ντίας Ρουφάνη

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 1)

Τηλ. : 210 5385854