Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κ. Νάκη

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κ. Νάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με τίτλο

«Ανάπτυξη και Αξιολόγηση αλγόριθμου οπτικής οδομετρίας / SLAM»

από τον  κ. Παναγιώτη Νάκη,

μεταπτυχιακό φοιτητή του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» του ΠΑ.Δ.Α.

την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00

στην αίθουσα του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίαςς του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΠΑΔΑ 

(Πανεπιστημιούπολη 1, Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43, Αιγάλεω, Κτίριο Κ10, 1ος όροφος).

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Β. Παγούνης

Καθηγητής