Παρουσίαση εργασιών “Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές”

Παρουσίαση εργασιών “Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές”

Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος “Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές” θα γίνει παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των εργασιών των φοιτητών  στις 29/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 – 21:00. Λόγω της παραπάνω παρουσιάσης τα μαθήματα “Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές” στις 16-06-20 και 23-06-2020 δεν θα πραγματοποιηθούν.