Παρουσίαση εργασιών “Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές” 2020-2021

Παρουσίαση εργασιών “Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές” 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη 13η εβδομάδα θα γίνουν οι παρουσιάσεις του μαθήματος “Προγραμματισμός και Γεωχωρικές Εφαρμογές”. Συγκεκριμένα, το μάθημα της 13ης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί στις 15/06 (αντί 08/06), 19:00. Το μάθημα, στις 08/06 δε θα πραγματοποιηθεί.