Παρουσίαση εργασιών “Χωρική Στατιστική”

Παρουσίαση εργασιών “Χωρική Στατιστική”

Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος “Χωρική Στατιστική” θα γίνει παρουσίαση μέσω τηλεδιάσκεψης των εργασιών των φοιτητών (προφορική εξέταση) στις 22/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των εργασιών η Κυριακή 19/07/20.
 
Καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των άρθρων η 24/07/20.