Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας

Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας

Παρακαλείστε να διαβάσετε την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για τη Δια Ζώσης Λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022. Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ