Εξέταση Project Management

Εξέταση Project Management

Ύστερα από σχετική συνεννόηση μεταξύ διδάσκοντος κ. Ι. Κιουσόπουλου και μεταπτυχιακών φοιτητών η αυριανή εξέταση του μαθήματος “Project Management” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20-02-2020 στις 19.00.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ