Χορήγηση Υποτροφίας 2021-2022

Χορήγηση Υποτροφίας 2021-2022

Ο κ. Ντόντης Παντελεήμων αρίστευσε  κατά το πρώτο έτος φοίτησης στο ΠΜΣ “Γεωχωρικές Τεχνολογίες” (ακ. έτος 2020-2021) και θα είναι υπότροφος για το δεύτερο έτος των σπουδών του στο ΠΜΣ (ακ. έτος 2021-2022) [απόφαση Συνέλευσης Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» με αριθμ. 6/16-09-2021].