Χορήγηση Υποτροφίας 2020-2021

Χορήγηση Υποτροφίας 2020-2021

Η κα Βιολέττα Κυργιαννάκη αρίστευσε  κατά το πρώτο έτος φοίτησης στο ΠΜΣ “Γεωχωρικές Τεχνολογίες” (ακ. έτος 2019-2020) και θα είναι υπότροφος για το δεύτερο έτος των σπουδών της στο ΠΜΣ (ακ. έτος 2020-2021) [απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αρ. 09/29-09-2020].