Ανακήρυξη πτυχιούχων φοιτητών του ΠΑΔΑ – Διαδικασίες εξέτασης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.