Χορήγηση Υποτροφίας

Χορήγηση Υποτροφίας

Ο κ. Μάριος Σγούρος αρίστευσε  κατά το πρώτο έτος φοίτησης στο ΠΜΣ “Γεωχωρικές Τεχνολογίες” (ακ. έτος 2017-2018) και θα είναι υπότροφος για το δεύτερο έτος των σπουδών του στο ΠΜΣ (ακ. έτος 2018-2019) [απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αρ. 16/05-10-2018].